Print

Ergotherapie

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten in de zin van functioneren en participeren uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. De ergotherapeut declareert de geleverde zorg per kwartier.

Vrije prijzen

De tarieven van ergotherapeuten zijn vrij; ze worden niet door de NZa vastgesteld. De NZa bepaalt wel welke prestaties in rekening mogen worden gebracht. Hiervoor heeft de NZa een prestatielijst opgesteld. Alleen deze prestaties kunnen worden gedeclareerd.

De ergotherapeut onderhandelt met de zorgverzekeraar(s) over de hoogte van de tarieven die hij in rekening brengt. Voor de zorg aan niet-verzekerde patiƫnten en aan patiƫnten van wie de zorgverzekeraar geen contract met de desbetreffende ergotherapeut heeft afgesloten, moet de ergotherapeut op een openbare prijslijst de door hem vastgestelde tarieven bekendmaken. Zo'n openbare prijslijst heet ook wel 'standaardprijslijst'. Deze prijslijst moet op een duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de ergotherapeut hangen.