Print

Vrije prijzen eerstelijnszorg

Waarom vrije prijzen in de zorg?
Het vrijgeven van prijzen moet er voor zorgen dat zorgaanbieders meer in kwaliteit investeren, nieuwe producten ontwikkelen en meer ondernemend worden. Het prikkelt zorgaanbieders om zich van elkaar te onderscheiden om zo de gunst te winnen van zorgconsument en zorgverzekeraar. De NZa onderzoekt daarom per beroepsgroep of de consument beter af is als er vrije prijzen gelden. Meer over hoe de NZa dit beoordeelt, leest u in het Theoretisch kader liberalisering vrije beroepen in de zorg.

Rol NZa en consument

De NZa speelt in het proces van vrijgeven een leidende rol: zij adviseert de minister of het vrijgeven van een markt verstandig is of niet. Er komt alleen een positief advies van de NZa als vrijgeven goed is voor de consument. In dit dossier leest u meer over nut en noodzaak van vrije prijzen en hoe de NZa het vrijgeven van prijzen begeleidt.

Inzicht in prijs en kwaliteit
De NZa wil dat de consument zelf kan kiezen uit verschillende zorgaanbieders. Door actief aanbieders met elkaar te vergelijken, stimuleert de consument aanbieders om te investeren in kwaliteit en efficiëntie. De consument moet dan wel de prijs en kwaliteit van de zorg kunnen vergelijken. Daarom verplicht de NZa zorgaanbieders om een prijslijst in hun praktijk op te hangen.