Print

Uitgelicht

De tijdlijn rondom het verlenen en vaststellen van de beschikbaarheidsbijdragen ziet er als volgt uit:

Data Wat Wie

T/m 15 juli jaar t-1

Toewijzingsproces Toewijzende veldpartijen
Juli jaar t-1 De NZa publiceert de geïndexeerde vergoedingsbedragen NZa
Augustus jaar t-1 De NZa geeft een circulaire uit waarin eventuele wijzigingen in de beleidsregel worden aangekondigd en de verleningsprocedure wordt toegelicht NZa
Medio augustus Publicatie verdeelplan VWS
Verlening
Voor 1 september jaar t-1 De NZa publiceert het aanvraagformulier 'Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolopleidingen jaar t' NZa
1 oktober jaar t-1 Deadline indienen formulier 'Aanvraag beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen jaar t' Zorgaanbieders
December jaar t-1 De NZa geeft een 'Verleningsbeschikking (medische) vervolgopleidingen jaar t' af NZa
6 weken na ontvangst verleningsbeschikking De zorgaanbieder verzoekt ZiNL om uitbetaling van de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen jaar t door middel van het formulier 'Opgave Bankrekeningnummer beschikbaarheidbijdrage' Zorgaanbieders bij het ZiNL
Vaststelling
Februari/maart jaar t NZa geeft een circulaire uit waarin procedure vaststelling jaar t-1 wordt toegelicht NZa
Voor 1 april jaar t+1 De NZa publiceert het aanvraagformulier 'Vaststelling beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen jaar t' NZa
Voor 1 juni jaar t+1 Deadline indienen formulier 'Vaststelling beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen jaar t' Zorgaanbieders
Zomer/najaar jaar t+1 De NZa stelt de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen jaar t' definitief vast NZa
Najaar jaar t+1 De zorgaanbieder verzoekt ZiNL om uitbetaling van het restant beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen jaar t door middel van het formulier 'Opgave Bankrekeningnummer beschikbaarheidbijdrage' of de zorgaanbieder stort het teveel ontvangen voorschot terug op de bankrekening van ZiNL Zorgaanbieders bij het ZiNL

Gedurende het jaar t keert Zorginstituut Nederland (ZiNL) maandelijks een voorschot op de beschikbaarheidbijdrage jaar t uit.

jaar t     - jaar nu
jaar t-1  - vorig jaar
jaar t+1 - volgend jaar