Print

Formulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage mvo 2016

31-03-2017

Als u een verleningsbeschikking voor het opleidingsjaar 2016 heeft ontvangen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), moet u ook een 'Aanvraag tot vaststelling' indienen via het zojuist gepubliceerde aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier levert u vóór 1 juni 2017 in via het NZa-webportaal 'https://aanvragen.nza.nl'. 

Het aanvraagformulier en het accountantsprotocol vindt u onderaan dit bericht. Beide zijn ook te vinden op het NZa-webportaal.
Opleidende zorgaanbieders ontvangen eind maart een brief met uitleg over de aanvraagprocedure.

Heeft u hierover nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze Informatielijn op 088 - 770 8 770 of per mail via info@nza.nl.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.

Zie verder