Print

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2018 beschikbaar

02-08-2017

De nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen (BR/REG-17185) staat op NZa.nl. Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2018 en gaat in op 1 augustus 2017.

Aanvraag tot verlening
Wilt u in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage voor subsidiejaar 2018? Dan geldt dat u op tijd uw aanvraag tot verlening moet indienen. Uw verleningsaanvraag 2018 dient u in vóór 1 oktober 2017. Wanneer u dit niet doet, ontvangt u geen verlenings- en vaststellingsbeschikking.

Wijzigingen
Wijzigingen in de beleidsregel en de toelichting hierop staan in de circulaire. Deze vindt u onderaan dit bericht onder het kopje 'Zie verder'.  Hier vindt u ook de beleidsregel.

Vragen
Heeft u hierover aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze Informatielijn op 088 - 770 8 770 of stuur een e-mail naar info@nza.nl.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.

Zie verder