Print

Budgettair kader langdurige zorg

Het budgettair kader langdurige zorg is het totale budget vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz - voorheen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Dit geld is bestemd voor intensieve langdurige zorg aan kwetsbare ouderen en mensen met een handicap.

Iedere regio/elk zorgkantoor heeft een 'eigen' financiële ruimte om daarmee zorg in te kopen voor de inwoners van die regio. Zorgkantoren en zorgaanbieders sluiten binnen het budget contracten af voor deze intensieve langdurige zorg. De rechten en plichten van de zorgkantoren en zorgaanbieders zijn wettelijk verankerd in de beleidsregel Budgettaire kader Wlz.

Uitgelicht

Hier vindt u een overzicht van, en verwijzingen naar, alle actuele en relevante documenten die met het budgettair kader Wlz langdurige zorg samenhangen.

Onder 'Uitgelicht' vindt u de jaarlijkse overzichten van de verdeling van het budgettair kader Wlz in de langdurige zorg.