Print

Transparantie

Patiënten en verzekerden moeten bewust kunnen kiezen. Bijvoorbeeld voor een geschikte verzekeringspolis of voor de juiste zorgaanbieder. Om een goede keuze te kunnen maken, is duidelijke informatie nodig over de zorg. Wat de kwaliteit is, welke kosten er te verwachten zijn en wat de verzekeraar vergoedt.

Meer informatie over onze toezichtsprioriteiten vindt u in het dossier Toezicht en Handhaving.

Uw zorgkosten: vooraf informatie van uw zorgaanbieder

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn verplicht u bepaalde informatie te geven wanneer u zorg nodig heeft.

Bijvoorbeeld over de behandeling, de hoogte van de vergoeding en een indicatie van de kosten.

Meer weten? Lees de brochure "Mijn zorgkosten: wie moet mij vooraf welke informatie geven?"