Print

Contractering zorg

Een belangrijk instrument om goede en betaalbare zorg te realiseren is het zorginkoopproces waarin zorgverzekeraars en zorgaanbieders contractafspraken maken over de te leveren zorg. De NZa vindt het belangrijk dat dit proces goed verloopt en houdt toezicht op de randvoorwaarden waarbinnen de contractering plaatsvindt.

Contracteervrijheid tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is een belangrijke pijler binnen het bestaande zorgstelsel. Daarom zal de NZa niet snel ingrijpen als het gaat om de inhoud van de contracten. Sinds 2016 zijn contracterende partijen in de Zvw wel gebonden aan de Nadere Regel Transparantie zorginkoopproces Zvw. In deze regeling zijn een aantal procedurele zaken voorgeschreven, bijvoorbeeld dat de zorgverzekeraars hun inkoopbeleid uiterlijk 1 april dienen te publiceren.

Op deze pagina vindt u als zorgaanbieder of zorgverzekeraar meer informatie over de rol die de NZa op zich neemt in de contractering.

Belangrijkste rapporten op een rij

Hieronder vindt u de belangrijkste rapporten die gaan over contractering.

Veelgestelde vragen

Zorgaanbieders vragen regelmatig aan de NZa wat er nu eigenlijk kan en mag in de zorgcontractering. Een aantal van deze veelgestelde vragen worden hier beantwoord.


Zie verder