Print

Continuïteit van zorg

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht voor hun verzekerden. Dit betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat de continuïteit van cruciale zorg niet in gevaar komt. Cruciale zorg is  ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde, crisisopvang ggz en AWBZ-zorg. Als er sprake is van overmacht waardoor de verzekeraar deze zorgplicht niet kan nakomen, dan moet de verzekeraar dit melden bij de NZa.