Thema's

Passende zorg

Passende zorg is zorg die nodig is, die waarde toevoegt en bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt en aansluit bij zijn behoeften en omstandigheden. Deze zorg kan fysiek of digitaal zijn, waarbij we digitale zorg promoten en ondersteunen.

Om de zorg passend te krijgen, moeten alle betrokkenen werken aan hetzelfde doel, vanuit hetzelfde belang. Dat betekent dat we samen met de overheid, zorgvragers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars de bekostiging beter aan laten sluiten bij de zorgvraag en minder gericht op de productie.

We zien er op toe dat zorgverzekeraars en zorgkantoren hun rol pakken bij het inkopen van passende zorg in het hier en nu en voor een toekomstbestendige invulling van hun zorgplicht. We ontwikkelen een toezichtsaanpak met aandacht voor leiderschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid van zorgbestuurders en zijn actief in de regionale experimenten en andere samenwerkingsverbanden. We stimuleren preventie en innovatie, waar mogelijk ook over domeinen heen. 

Meer over passende zorg