Print

Ordertarief inclusief en exclusief bloedafname

Publicatiedatum: 06-06-2014
Download: CI/14/15c
Trefwoord(en): eerstelijnsdiagnostiek, ziekenhuiszorg

Op 1 juni 2014 is het nieuwe DOT-pakket, de zogenaamde RZ14c release, van kracht geworden. In deze release is de omschrijving van het “ordertarief exclusief afname patiëntmateriaal” (prestatiecode 079989) aangepast tot “Ordertarief bloedonderzoeken exclusief bloedafname”. Deze aanpassing is per 1 juni 2014 ook doorgevoerd in de beleidsregel Eerstelijnsdiagnostiek (BR/CU-2114).

Extra informatie

In de circulaire CI/14/15c werd verwezen naar beleidsregel BR/CU-2079. Dit moet zijn BR/CU-2114. We hebben de tekst in de CI/14/15c aangepast en de juiste versie van de circulaire vindt u rechts als .

Gericht aan:

het bestuur van

  • Huisartsenlaboratoria (380)
  • Zelfstandige trombosediensten (220)
  • Zorgverzekeraars
  • Algemene ziekenhuizen (010)
  • Academische ziekenhuizen (020)
  • Zelfstandige behandelcentra (291)
  • Productie samenwerkingsverbanden (410-412)
  • ZKN, NVZ, NFU, ZN, SAN, Ineen

Downloads

Zie verder