Print

Boete voor Groningse tandarts

24-02-2017

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt Tandartsencombinatie Geertsema B.V. in Groningen een boete van € 200.000 op voor verkeerd declareren. De NZa deed onderzoek bij deze Groningse praktijk naar aanleiding van signalen van patiënten.

'Toeslag kwaliteit'
Op basis van declaratieoverzichten en patiëntendossiers concludeert de NZa dat de praktijk in 2014 te veel declareerde. De tandarts bracht bij patiënten een toeslag van minimaal 200 euro in rekening voor het plaatsen van een kroon. Indien patiënten hiervan een nota kregen dan bevatte deze nota de uitleg 'toeslag kwaliteit' of 'cosmetische behandeling'. Op deze manier liet de tandarts zijn patiënten te veel betalen. In totaal hebben ruim 300 patiënten deze vergoeding betaald, waarbij een aantal van hen zelfs meerdere malen de vergoeding heeft betaald. De NZa vindt dat de tandarts onterecht inkomsten heeft ontvangen en legt hem daarom deze boete op.

Niet-bestaande code
Patiënten kregen onder meer een rekening waarbij door de tandartspraktijk de niet-bestaande code K30 werd gebruikt. Het deel van de behandeling waarvoor K30 werd gebruikt, werd niet door de zorgverzekering vergoed en kwam daarmee voor rekening van de patiënt. Deze werkwijze van de praktijk is in strijd met de regels die de NZa heeft opgesteld, met deze boete tot gevolg. 

Bescherming van de consument
In Nederland is wettelijk vastgesteld wat mondzorgverleners in rekening mogen brengen en wat (een onderdeel van) een behandeling maximaal mag kosten. Dit is gedaan door middel van codes en bijbehorende tarieven, die met behulp van de beroepsgroep zijn vastgesteld. Zorgverleners mogen naast de codes geen andere zaken in rekening brengen, dus ook geen aparte toeslag.

Waarschuwing
De NZa waarschuwde burgers eerder voor mondzorgpraktijken die mogelijk onterecht een toeslag in rekening brengen. Op onze website staan factsheets voor zowel tandartsen als orthodontisten waarmee patiënten gemakkelijker hun nota's kunnen controleren. Twijfelt u of uw rekening wel klopt? Neem dan contact op via ons meldingsformulier of bel ons tussen 9.00 en 17.00 uur op 088 - 770 8 770. Daarnaast kan ook altijd contact worden opgenomen met de zorgverzekeraar als er vragen zijn over een rekening.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.

Zie verder