Print

Vincent Moolenaar benoemd tot voorzitter audit committee

08-03-2016

Vincent Moolenaar is benoemd tot voorzitter van het audit committee bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De benoeming is voor een periode van vier jaar, dit kan eenmaal worden verlengd.

Drs. V.G. Moolenaar is sinds augustus 2015 Global Integration Program Leader bij Ahold en bereidt in die functie de voorgenomen fusie voor met de Delhaize Groep. Daarvoor was hij ruim vijf jaar hoofd internal audit bij Ahold. Een vergelijkbare positie bekleedde hij een aantal jaar vanuit Londen bij Shell. Daarvoor vervulde hij commerciële en algemeen management functies bij Shell in Nederland, Brazilië en West-Afrika. Vincent Moolenaar studeerde bedrijfseconomie en bedrijfskundige economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hiermee is het eerste lid van het audit committee benoemd. Het audit committee bestaat uit maximaal drie leden en adviseert de raad van bestuur over het audit- en risicomanagementbeleid, het borgen van de kwaliteit van de financiële bedrijfsvoering en verslaglegging en de beheersing van de processen op het gebied van planning en control, HRM, ICT en informatiebeveiliging. Daarnaast fungeert zij als klankbord voor de raad van bestuur. De raad van bestuur informeert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de adviezen van het audit committee en geeft daarbij aan wat zij met deze adviezen heeft gedaan.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.