Print

Toezicht NZa werpt vruchten af: Zorgverzekeraars controleren zorgnota's beter

15-02-2016
Jaarlijks onderzoekt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de prestaties van de zorgverzekeraars. Uit de laatste meting blijkt dat het toezicht van de NZa vruchten afwerpt: de zorgverzekeraars controleren de zorgnota's beduidend beter dan voorheen.

De NZa vindt dit positief: zorgaanbieders zijn uiteraard als eerste aan zet om correcte zorgnota's in te dienen, maar de zorgverzekeraars ontvangen alle nota's en hebben de wettelijke taak om fouten op te sporen en te (laten) herstellen. Zij mogen namelijk alleen juiste zorgnota's vergoeden.

De NZa blijft erop toezien dat de zorgverzekeraars de zorgnota's goed blijven controleren, en ziet ook nog een aantal mogelijke verbeterpunten. Zo kunnen de zorgverzekeraars nog beter gebruik maken van data-analyses om onjuiste zorgnota's op te sporen. Daarnaast kunnen zij die controles meer automatiseren dan nu het geval is.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.

Zie verder