Print

Sterftecijfers alle ziekenhuizen bekend

20-10-2014

De sterftecijfers van alle ziekenhuizen zijn nu te vinden op hun websites. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ziekenhuizen spraken al in 2009 af dat zij openheid zouden geven over hun sterftecijfers, om consumenten en verzekeraars meer inzicht te geven in de kwaliteit van de zorg.

Pas nadat de NZa het openbaar maken van deze cijfers verplichtte, publiceerden de meeste ziekenhuizen hun sterftecijfers op hun website. Bij een aantal ziekenhuizen was de registratie van de sterftecijfers nog niet op orde in het voorjaar van 2014. De NZa nam maatregelen, waarna de ziekenhuizen hun registratie op orde brachten en alsnog hun (voorlopige) sterftecijfers publiceerden.

De NZa verwacht dat alle ziekenhuizen in Nederland ook andere indicatoren gaan publiceren die maatgevend kunnen zijn voor de kwaliteit van behandelingen. Mogelijke indicatoren zijn bijvoorbeeld het aantal heropnames na een behandeling of het aantal ongeplande ligdagen na een operatie.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.

Zie verder