Print

NZa: verbeterplannen zorgkantoren voor verpleeghuiszorg

23-08-2017

Mensen die lang op de wachtlijst staan voor een plek in een verpleeghuis kunnen dat bij hun zorgkantoor melden. Het zorgkantoor kan hen doorverwijzen naar een instelling waar wel plaats is of bemiddelen bij overbruggingszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft aan zorgkantoren gevraagd welke structurele maatregelen zij nemen om te zorgen dat mensen niet te lang op de wachtlijst staan in de langdurige zorg.

De zorgkantoren hebben in verbeterplannen aangegeven hoe zij zorgen dat hun cliënten tijdige en passende zorg krijgen en op welke manier zij zich inzetten om wachtlijsten in de langdurige zorg te verminderen. De NZa bespreekt de verbeterplannen met de zorgkantoren en ziet erop toe dat zij daadwerkelijk worden uitgevoerd.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.