Print

NZa: Geef ziekenhuizen en medisch specialisten tijd om samenwerking verder vorm te geven

09-03-2016

Ziekenhuizen en medisch specialisten hebben tijd nodig om hun onderlinge samenwerking verder vorm te geven. Dit is de belangrijkste conclusie in de NZa-monitor 'Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2015'. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert de minister van VWS dan ook om voorlopig geen nieuwe regels op te stellen die de samenwerking raken.
 
Op de rekening van het ziekenhuis staat sinds 2015 één (en dus integraal) tarief voor medisch-specialistische zorg. Hierin zitten zowel de kosten van het ziekenhuis als een vergoeding voor de behandelaar. Dit kon fiscale gevolgen hebben voor ziekenhuis en vrijgevestigde medisch specialisten. Daarom gingen zij op zoek naar organisatiestructuren waarbij de vrijgevestigde specialisten fiscaal gezien ondernemer konden blijven. Het onderzoek laat zien dat de meeste vrijgevestigde medisch specialisten ervoor kozen om gezamenlijk een medisch specialistisch bedrijf (MSB) op te richten binnen het ziekenhuis.

Ziekenhuisbesturen maken samenwerkingsafspraken met deze MSB's. In eerste instantie was er vooral aandacht voor de fiscale en financiële aspecten van hun samenwerking. Nu maken ze steeds vaker afspraken over inhoudelijke zaken, als kwaliteit, veiligheid, taken en verantwoordelijkheden. Uit het onderzoek blijkt verder dat de relatie tussen ziekenhuisbesturen en MSB's over het algemeen goed is. Deze verstandhouding en onderlinge vertrouwensrelatie is voor de interne ziekenhuisorganisatie minstens zo belangrijk als het organisatiemodel en de samenwerkingsafspraken. De NZa vindt het daarom belangrijk dat partijen in deze goede relatie blijven investeren.

Verder onderzocht de NZa of MSB's negatieve effecten met zich meebrengen, zoals concurrentie tussen ziekenhuis en MSB. De NZa heeft hier geen bewijs of aanwijzingen voor gevonden. Wel ziet zij  in diverse ziekenhuizen positieve gevolgen van de nieuwe organisatiemodellen: zo overleggen verschillende medisch specialisten meer met elkaar en zijn specialisten intensiever betrokken bij het ziekenhuisbeleid.

Enkele aanbevelingen van de NZa zijn: vorm als medisch specialisten gezamenlijk één aanspreekpunt voor het ziekenhuisbestuur en wees als MSB transparant over de bedrijfsvoering. Hoewel de formele invloed van de raad van toezicht op het MSB beperkt is, adviseert de NZa  hen om het functioneren van het ziekenhuis én het MSB intensief te volgen. De NZa blijft de ontwikkelingen de komende jaren monitoren.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.

Zie verder