Print

Medisch-specialistische revalidatiezorg onder de loep

01-03-2017

De NZa heeft signalen ontvangen over de medisch-specialistische revalidatiezorg. Een keten van revalidatieklinieken zou de zorg verkeerd in rekening brengen. De NZa onderzocht deze signalen en vindt het onacceptabel als zorg verkeerd in rekening wordt gebracht. Ook als deze handelswijze juridisch mag schroomt de NZa niet om in te grijpen. De Zorgautoriteit ontwikkelt nieuwe regelgeving om er voor te zorgen dat deze zorg in de toekomst op de juiste manier geleverd en gedeclareerd wordt.

Tijdens het onderzoek bleek dat de indicatiecriteria voor medisch-specialistische revalidatiezorg de kern van het probleem zijn. Die staan nu toe dat patiënten te snel worden doorverwezen naar medisch-specialistische revalidatiezorg in plaats van fysiotherapie. Dat vinden wij onwenselijk, omdat dit betekent dat zorg onnodig duur wordt. Hierover zijn we het gesprek aangegaan met Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van revalidatie artsen, Revalidatie Nederland en Zorginstituut Nederland: hoe kunnen we hier op korte termijn op acteren en wie kan wat doen om deze situatie structureel op te lossen. Voor de NZa geldt dat zij in het nieuwe bekostigingssysteem dat ze ontwikkelt voor de medisch-specialistische revalidatiezorg het onnodig verplaatsen van fysiotherapie naar revalidatiezorg niet meer mogelijk maakt. Ook zullen we in het nieuwe bekostigingssysteem zorgen dat het niet langer mogelijk is grote bedragen te declareren voor bijvoorbeeld een intake.

De NZa vraagt mensen signalen van misbruik van zorggeld te melden zodat wij deze kunnen onderzoeken en indien nodig kunnen ingrijpen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.

Zie verder