Print

Marian Kaljouw bij feestelijke bijeenkomst Eerste Paal Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

09-02-2016

Gisteren is de bouw van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie op de Uithof in Utrecht gestart. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft samen met enkele kinderen de eerste paal de grond geslagen.

Eerste paal prinses maxima centrum

Marian Kaljouw, voorzitter raad van bestuur NZa, was als gast aanwezig bij deze feestelijke bijeenkomst. Zij werd door dagvoorzitter, Filemon Wesselink kort geïnterviewd. Marian benadrukte dat het hier gaat om de beste kwaliteit van zorg voor kinderen met kanker. De aantallen zijn zo beperkt, dat we deskundigheid niet moeten versnipperen, maar de krachten juist bundelen.

Interview-Marian-Filemon

De start van de bouw is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderoncologie in Nederland. Binnen het centrum worden hoog-complexe zorg en het onderzoek naar kinderoncologie in Nederland samen gebracht.
 
Op dit moment vindt de zorg en research van kinderoncologie nog plaats op zeven verschillende plekken in Nederland. Alle zorg en onderzoek moet in het nieuwe centrum samenkomen. De nauwe samenwerking tussen onderzoekers en kinderoncologen moet ertoe leiden dat meer kinderen met kanker genezen.

De nieuwbouw moet eind 2017 klaar zijn, waarna het Prinses Máxima Centrum begin 2018 voor alle kinderen met kanker in Nederland de deuren opent. Het nieuwe gebouw wordt ook uitgerust met verblijfsmogelijkheden voor de gezinnen van kinderen in behandeling.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.