Print

John Landman per 1 juli nieuwe directeur Strategie NZa

11-05-2017

John Landman is per 1 juli 2017 de nieuwe directeur van de directie Strategie bij de NZa. Landman komt van de Nederlandsche Bank, waar hij verantwoordelijk is voor Toezicht Beleid Pensioenen.

John Landman klein

Landman (41) is econoom en wordt bij de NZa verantwoordelijk voor het aansturen van de directie Strategie en het mede vormgeven van het strategisch beleid en stakeholdermanagement van de NZa.

Achtergrond
Sinds 2005 bekleedt Landman diverse (management)functies bij de Nederlandsche Bank, in zowel een uitvoerend toezicht als toezichtbeleidsomgeving. Vanaf 2014 geeft hij binnen de divisie Toezicht Beleid leiding aan de afdeling Pensioenen; hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het beleid voor het toezicht op pensioenuitvoerders. In zijn vorige functie als Hoofd Thematisch Toezicht Pensioenfondsen heeft hij een nieuwe werkwijze binnen de divisie Toezicht Pensioenfondsen vormgegeven. Voor zijn tijd bij de Nederlandsche Bank werkte hij onder meer bij het Ministerie van Economische Zaken en bij de Sociaal-Economische Raad.

Landman behaalde zijn master Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rondde tegelijkertijd de postuniversitaire opleiding BoFEB aan de Erasmus University Rotterdam af. Deze opleiding bereidt academici voor op beleidsfuncties bij ministeries en andere instellingen die met financieel-economisch beleid te maken hebben.

Over de NZa
Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is als je die nodig hebt. De NZa maakt vanuit dat perspectief regels en houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Bij alles wat de NZa doet staat het belang van de burger voorop. Dit betekent dat we steeds bewaken dat de zorg betaalbaar blijft voor wie dat nodig heeft, de zorg op tijd beschikbaar is en de kwaliteit ervan goed is.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.