Print

Jaar 2011 basis voor tarieven en prestaties mondzorg in 2013

10-10-2012

Korting van 16% op tarieven orthodontie

Het jaar 2011 is de basis voor de mondzorgprestaties en -tarieven in 2013, inclusief de geplande korting van 16% op de orthodontietarieven. Dat voorstel bespreekt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vandaag met de adviescommissie Cure. De nieuwe dingen uit de lijst van 2012 verdwijnen niet allemaal: nieuwigheden uit 2012 op het gebied van bijvoorbeeld preventie krijgen een plek in de prestaties voor 2013.

De tijd om nieuwe tarieven te bepalen is kort nu de minister deze zomer op verzoek van de Tweede Kamer besloot om met het experiment vrije prijzen te stoppen. Daarom kiest de NZa voor een praktische oplossing: het indexeren van de tarieven 2011, en de oude prestatielijst uit 2011 aanvullen met een aantal innovaties van de lijst van 2012. Het is niet mogelijk om alle verworvenheden uit 2012 nu al op te nemen. Volgend jaar doet de NZa een kostenonderzoek om de tarieven mondzorg te onderbouwen.

De tarieven 2013 worden zogenaamde max-max tarieven. Daarbij kunnen tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici met verzekeraars afspraken maken over een extra 10% vergoeding op het maximumtarief, bijvoorbeeld omdat ze een kwaliteitskeurmerk willen en daarvoor kosten moeten maken. De extra 10% betaalt de verzekeraar, mensen zonder tandartsverzekering hoeven niet extra te betalen.

Nu de oude tarieven weer op tafel liggen, voert de NZa ook het tweede deel van de korting op orthodontie door. De NZa besloot in 2011 om de tarieven met in totaal 32% te verlagen, 16% in 2011 en nog eens 16% in 2012, als er geen vrije prijzen zouden komen. Uit onderzoek in 2010 bleek dat de tarieven te hoog waren: orthodontisten hebben sommige taken bijvoorbeeld aan hun assistenten uitbesteed en kunnen goedkoper werken.

Het voorstel is nog niet definitief, de Raad van Bestuur van de NZa neemt eind oktober een definitief besluit over de tarieven en prestaties 2013, waarbij het advies van de commissie is meegewogen. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.