Print

Geen uitlevering DIS-data tot definitief standpunt CBP

17-12-2015

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat uiterst zorgvuldig om met het uitleveren van data en onderzoekt voortdurend alle mogelijke risico's daarvan. Op dit moment levert de NZa geen DIS-data uit aan derde partijen. 

Eind november stelde het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dat de gegevens in het DIS op dit moment gezien worden als (bijzondere) persoonsgegevens. Voorheen zag het CBP de DIS-data die de NZa beheert niet als persoonsgegevens.  De NZa mag deze gegevens verwerken en beheren vanuit haar wettelijke taak in de zorg.

Het CBP heeft nog aanvullende vragen over de wettelijke grondslag om DIS- data aan andere partijen te leveren en doet daarnaar verder onderzoek.
Vanaf het moment dat het CBP heeft aangegeven onderzoek te doen, levert de NZa geen DIS-data  aan derden. 

De NZa gaat met betrokkenen in gesprek over de gevolgen van het gewijzigde standpunt van het CBP.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.

Zie verder