Print

Directeur Toezicht en Handhaving NZa vertrekt naar NVWA

02-02-2017

Directeur Toezicht en Handhaving drs. Loes de Maat vertrekt per 1 april bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Zij wordt benoemd tot Hoofdinspecteur divisie Landbouw en Natuur, tevens kwartiermaker directie Handhaven bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), van het Ministerie van Economische Zaken.
 
De Maat (51) is sinds 2009 Directeur Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Ze heeft de directie binnen de NZa opgebouwd en probleemgestuurd toezicht geïmplementeerd. Daartoe heeft ze in de afgelopen jaren onder meer gedragswetenschappers toegevoegd aan haar directie, waarmee ze koos voor een multidisciplinaire aanpak van het toezicht en handhaving in de gezondheidszorg. Voorzitter van de NZa dr. Marian Kaljouw: "Loes heeft aan de wieg gestaan van het toezicht en handhavingsbeleid van de NZa, ze is daardoor een bekend gezicht binnen de gezondheidszorg. Dankzij het stevig fundament dat Loes heeft gelegd kunnen we de gezondheidszorg steeds beter maken. Ik wens haar veel succes met haar nieuwe uitdaging."

Voor deze periode vervulde De Maat de functie van Manager Maatschappelijke Ontwikkeling & Wonen bij de Provincie Utrecht. Daarvoor werkte ze in diverse functies bij het Ministerie van Economische Zaken. Loes studeerde Algemene Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant en volgde een postdoctorale Beroepsopleiding Financieel Economisch Beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is bestuurslid van Vide, beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren.
 
"De NVWA beschermt voedselveiligheid, productveiligheid, dierenwelzijn, plant- en diergezondheid en natuur vanuit een breed scala aan activiteiten en expertise. Met 'NVWA 2020' hervormt en moderniseert de NVWA verder. Dat is na een mooie tijd bij de NZa een prachtige nieuwe opdracht, en daar zet ik graag samen met collega's mijn schouders onder." aldus Loes de Maat.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.