Print

De NZa wijzigt haar organisatiestructuur

21-12-2015

Om aan te sluiten bij haar nieuwe missie en visie heeft de NZa per 1 januari 2016 een nieuwe organisatiestructuur.

Missie
De NZa beschermt de belangen van burgers op het gebied van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg.

Visie
Dit betekent dat bij alles wat de NZa doet, het belang van de burger voorop staat. Die moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is als hij of zij deze nodig heeft. We maken vanuit dit perspectief als onafhankelijke organisatie regels en houden toezicht op de zorg. Goede data zijn daarbij onmisbaar. Deze data zijn de basis voor analyses waarmee de NZa de belangen van burgers in de gaten houdt en waar nodig in de sector ingrijpt met regelgeving en/of toezicht.

Directies
Om de nieuwe missie en visie vorm te geven wijzigt de NZa per 1 januari 2016 haar organisatiestructuur. De NZa bestaat vanaf dat moment uit vier directies:

  • directie Strategie: directeur is Misja Mikkers
  • directie Regulering: directeur is Josefien Kursten
  • directie Toezicht en Handhaving: directeur is Loes de Maat
  • directie Informatie en Bedrijfsvoering: deze directie valt rechtstreeks onder Wim Sijstermans, lid raad van bestuur en Chief Information Officer
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.