Print

Innovatiecafé Zorg voor innoveren

Patiënt-included innoveren

08-12-2016

Utrecht
14.00-17.00 uur

Zorg voor innoveren, waar de NZa deel van uitmaakt, organiseert regelmatig een Innovatiecafé. Op 8 december is het thema van deze bijeenkomst 'Patiënt-included innoveren'.

Een zorginnovatie wordt pas écht succesvol opgenomen in de markt als de patiënt bij de ontwikkeling ervan betrokken is. Maar hoe pak je dit als zorgvernieuwer aan? Hoe vind je patiënten die kunnen meewerken? En hoe kan je als patiënt actief meedenken met zorginnovaties? En waarom zou je dat eigenlijk willen?

Tijdens dit Innovatiecafé, voor zorgvernieuwers én patiënten, komen deze en andere vragen aan bod. Aan de hand van twee voorbeelden laten we zien hoe de nauwe betrokkenheid van patiënten bij de ontwikkeling van een innovatie kan leiden tot een succesvol eindresultaat. Als zorgvernieuwers én patiënten samen in gesprek gaan kunnen zij van elkaar leren en elkaar inspireren. En dan maken we de zorg daadwerkelijk beter!

Voor meer informatie zie de toelichting op de bijeenkomst op de website van Zorg voor innoveren.