Print

Landelijk congres Horizontaal toezicht zorg

12-04-2017

Media Plaza Utrecht
10.00-16.00 uur

Horizontaal toezicht bevordert correct registreren en declareren. In de afgelopen maanden is er door ziekenhuizen en zorgverzekeraars hard gewerkt aan één gezamenlijk landelijk raamwerk voor Horizontaal Toezicht binnen de medisch specialistische zorg. Naast een gezamenlijke visie en implementatiestrategie bevat dit raamwerk ook een aantal producten die de daadwerkelijke invoering ondersteunen. Wanneer de besturen van de NVZ, ZN en de NFU deze producten hebben vastgesteld worden deze gepubliceerd op de themawebsite
www.horizontaaltoezichtzorg.nl.

Namens de NZa geeft René Jansen, lid Raad van Bestuur tijdens het ochtendprogramma een
presentatie over 'Nieuwe manieren van toezicht'. In de middag worden workshops gegeven.
De NZa geeft een interactieve workshop over 'De Zorgautoriteit over horizontaal toezicht'.