Print

De NZa geeft bij voorgenomen fusies een zienswijze af aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hierin beschrijft de NZa de mogelijke gevolgen van de voorgenomen fusie voor de publieke belangen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Hierover zijn afspraken gemaakt in het samenwerkingsprotocol met ACM.

Zoek verder met deze resultaten