Innovatie en preventie

Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor een gelukkig leven. Daarom is het van groot belang dat alle inwoners van Nederland goede en betaalbare zorg krijgen als ze dat nodig hebben. Maar de betaalbaarheid en toegankelijkheid staan onder druk. Nederland vergrijst en we worden steeds ouder. Hierdoor hebben meer mensen zorg nodig. Ondertussen groeit het personeelstekort in de zorg. Gelukkig zien we dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren hard werken om nu en in de toekomst zorg te kunnen bieden. Dit doen zij door in te zetten op passende zorg; door de zorg anders te organiseren, te innoveren en door in te zetten op preventie. De NZa helpt hierbij. Zo bieden wij in de bekostiging ruimte voor innovatie en preventie. En als onze regelgeving hiervoor nog geen ruimte biedt, dan ontwikkelen we samen met hen nieuwe regelgeving.

Innovatie en preventie gaan over:

  • De inhoud van zorg – bijvoorbeeld productinnovatie, nieuwe techniek, nieuwe behandeling
  • De organisatie van zorg – bijvoorbeeld digitale zorg, netwerken
  • De financiering van zorg – bijvoorbeeld integrale bekostiging, substitutie, innovatief contracteren

Innovatie

De zorgvraag groeit en verandert. Nederlanders worden ouder, we willen langer thuis blijven wonen én we willen zorg die aansluit bij onze wensen. Er zijn te weinig zorgverleners om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen. Technologische innovaties en verschuiving van zorg zijn hiervoor mogelijke oplossingen.

Waar we 10 jaar geleden voor ieder consult naar het ziekenhuis gingen, hebben we nu digitaal contact met de dokter. Was er vroeger een doorverwijzing nodig naar de dermatoloog, nu stuurt de huisarts een foto van de huid  naar de dermatoloog. Een doorverwijzing is  vaak niet meer nodig. Steeds vaker vervangt een dagopname een klinische opname.

De Nederlandse Zorgautoriteit ondersteunt innovaties die de zorg voor de patiënt verbeteren, of die de zorg goedkoper en efficiënter maken. In onze regelgeving is er al veel ruimte voor innovatie. Vrije en max-max tarieven, ruime prestatiebeschrijvingen en facultatieve prestaties geven zorgaanbieders en verzekeraars al veel onderhandelingsruimte. 

Daarnaast geven wij in de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders de mogelijkheid om in 3 jaar tijd te experimenteren met hun innovatie. Heeft de innovatie aantoonbaar geresulteerd in betere, goedkopere en/of efficiëntere zorg? Dan gaan wij kijken hoe we de innovatie uit het experiment kunnen opnemen in onze regelgeving. Meer informatie hierover leest u in de Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten

Bekostiging medische applicaties

Wilt u meer weten over de bekostiging van medische applicaties? Lees dan onze 'Informatiekaart bekostiging medische applicaties'. Hierin leggen we onder andere uit wanneer er sprake is van een medische applicatie en vindt u een paar voorbeelden.

Preventie

Preventie is ook onze zorg. We willen dat zorg bijdraagt aan het functioneren van mensen en hun kwaliteit van leven. Dat betekent dat het bevorderen van een gezonde leefstijl en preventie integraal onderdeel zijn van de zorg. Preventie draagt bij aan het voorkomen of ernstiger worden van ziekten. Het draagt bij aan het toegankelijk houden van zorg en sluit aan bij de behoefte van de patiënt. We verleggen de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Zo krijgen mensen regie over eigen gezondheid en leefstijl. Er zijn verschillende soorten preventieve zorg die binnen de verzekerde zorg geleverd worden:

Geïndiceerde preventie
Sommige mensen hebben een hoger risico op een bepaalde ziekte. Denk aan hart- en vaatziekten, depressie of diabetes. Een zorgprofessional kan dan een interventie inzetten om te voorkomen dat iemand daadwerkelijk ziek wordt. Wij noemen dit een geïndiceerde preventie (CVZ, 2007).

Zorggerelateerde preventie
Zorggerelateerde preventie richt zich juist op het voorkomen van (verdere) complicaties bij personen die al ziek zijn (CVZ, 2007). Zoals het voorkomen van doorligwonden als iemand een lange hersteltijd nodig heeft na een operatie in het ziekenhuis.

Wij willen zorgprofessionals, zorgverzekeraars en zorgkantoren voorzien van informatie over preventie initiatieven en hoe die zijn gekoppeld aan onze regels. Via de plaatjes hieronder kunt u meer informatie en voorbeelden vinden zoals informatiekaarten die we regelmatig publiceren. 

Voorbeelden

Klik op het plusteken voor meer informatie over lopende experimenten of om onze informatiekaarten over preventie te bekijken.

Lopende innovatie experimenten

Er zijn inmiddels al veel experimenten gaande. Wilt u een overzicht van deze experimenten, klik dan op het onderstaande plusteken.

Informatiekaarten preventie

Wij willen zorgprofessionals en zorgverzekeraars voorzien van informatie over preventie initiatieven en hoe die zijn gekoppeld aan onze regels. Dit doen wij door regelmatig een informatiekaart te publiceren met daarin een voorbeeld van zo’n initiatief. Klik op het onderstaande plusteken voor de informatiekaarten.

Wegwijzers innovatie en preventie

Wij willen iedereen met een idee voor een (preventieve) innovatie informeren over de mogelijkheden binnen de bekostiging. Dit doen wij door middel van het publiceren van verschillende interactieve wegwijzers. Klik op het onderstaande plusteken voor de wegwijzers.

Beeld: ©NZa

Meer informatie

Hieronder vindt u meer informatie over innovatie en preventie.

Interessante websites
www.zorgvoorinnoveren.nl

Actueel

oktober 2021

Bekostiging Stoppen met Roken

In oktober 2020 hebben Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit gezamenlijk de informatiekaart Aanspraak en bekostiging stoppen-met-rokenzorg gepubliceerd. Deze informatiekaart licht de huidige aanspraak toe. Ook leest u in de informatiekaart hoe u deze zorg kunt declareren. Heeft u nog vragen, kijk dan eerst bij vraag en antwoord Stoppen met roken.

--------------------

26-02-2021

Voorkomen van duurdere zorg moet aantrekkelijker worden voor zorgfinanciers
Het kabinet werkt aan een wet om meer samenwerking over de verschillende zorg-domeinen te stimuleren (Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Zorgverzekeringswet). Met deze wet moet het voor de inkopende partijen meer lonen om te investeren in preventieve maatregelen om duurdere zorg te voorkomen of uit te stellen. 

Lees meer

-----------------------------------------------------------