Overleg NZa

Wat doet de NZa?

Zoekt u onze beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties? Die vindt u in ons documentenplatform.

Wij maken regels als dat nodig is

Het is belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars goede afspraken met elkaar maken. Bijvoorbeeld over de inhoud van de behandelingen, de kosten en de kwaliteit ervan. Wij helpen daaraan mee door regels vast te stellen waar zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan moeten houden. Zo leggen we bijvoorbeeld de omschrijving van behandelingen vast (de zorgprestatie) en wat de behandelingen maximaal mogen kosten. Of welke informatie zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan patiënten en verzekerden moeten geven.

Wij houden toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars

Wij controleren of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de regels houden. Zo is het belangrijk dat zorgverzekeraars iedereen accepteren voor de basisverzekering. Leeftijd, inkomen, leefstijl of gezondheid mogen niets uitmaken. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten ook zorgen dat de zorgnota klopt. En dat zij burgers vooraf goede informatie geven over de zorg. Informatie over de inhoud en wachttijden van de behandelingen bijvoorbeeld, maar ook wat de zorg patiënten gaat kosten.

Meer informatie over ons toezicht

Wij doen onderzoek en adviseren het ministerie van VWS

Goede gegevens zijn onmisbaar om goede regels voor de zorg te maken en om toezicht te houden op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ook kunnen we extra controleren als we risico’s zien voor de betaalbaarheid of toegankelijkheid van de zorg. Met behulp van zorgvuldige analyses adviseren we het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


> Bekijk het overzicht van onze onderzoeken en adviezen

Wij praten met zorgaanbieders en zorgverzekeraars

Regelmatig hebben we overleg met verschillende partijen om ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Daarnaast gaan we ook op werkbezoek bij bijvoorbeeld zorgaanbieders waardoor we een beter beeld krijgen van de praktijk. Of nemen we deel aan een congres of ander optreden. Wilt u een van onze medewerkers of bestuurders uitnodigen voor een presentatie of deelname aan een debat? Of wilt u een werkbezoek aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in.

> Bekijk ook het overzicht van onze presentaties of werkbezoeken.