Overleg NZa

Wat doet de NZa?

Wij hebben sinds eind december een nieuwe website en misschien bent u via een zoekmachine op deze pagina terechtgekomen. Dat komt omdat de linkjes op de oude site niet meer te bereiken zijn.

Op deze nieuwe site kunt u via Home > Zorgsectoren alles vinden over de sector waarin u actief bent. Hier staat ook de belangrijkste informatie die u nodig heeft om uw werk te doen.

Zoekt u onze beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties? Die vindt u die in ons documentenplatform.

Wij maken regels als dat nodig is

Het is belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars goede afspraken met elkaar maken. Bijvoorbeeld over de inhoud van de behandelingen, de kosten en de kwaliteit ervan. Wij helpen daaraan mee door regels vast te stellen waar zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan moeten houden. Zo leggen we bijvoorbeeld de omschrijving van behandelingen vast (de zorgprestatie) en wat de behandelingen maximaal mogen kosten. Of welke informatie zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan patiënten en verzekerden moeten geven.

Wij houden toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars

Wij controleren of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de regels houden. Zo is het belangrijk dat zorgverzekeraars iedereen accepteren voor de basisverzekering. Leeftijd, inkomen, leefstijl of gezondheid mogen niets uitmaken. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten ook zorgen dat de zorgnota klopt. En dat zij burgers vooraf goede informatie geven over de zorg. Informatie over de inhoud en wachttijden van de behandelingen bijvoorbeeld, maar ook wat de zorg patiënten gaat kosten.

Meer informatie over ons toezicht

Wij doen onderzoek en adviseren het ministerie van VWS

Goede gegevens zijn onmisbaar om goede regels voor de zorg te maken en om toezicht te houden op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ook kunnen we extra controleren als we risico’s zien voor de betaalbaarheid of toegankelijkheid van de zorg. Met behulp van zorgvuldige analyses adviseren we het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


> Bekijk het overzicht van onze onderzoeken en adviezen