Bestuur

Raad van bestuur

Marian Kaljouw voorzitter Raad van bestuur

dr. M.J. (Marian) Kaljouw, voorzitter raad van bestuur
Marian Kaljouw heeft een rijke professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg. Sinds 1 juni 2015 is zij voorzitter van de raad van bestuur van de NZa. Ze werkte als verpleegkundige, promoveerde op een proefschrift over 'Behoeften van familieleden van intensive care-patiënten' en was van 2005 tot 2012 bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Ook was zij directeur van de Antoniusacademie van het St. Antonius ziekenhuis en lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Marian Kaljouw is sinds 1 juli 2018 ook voorzitter van het College sanering zorginstellingen (Csz). Deze benoeming houdt verband met de mogelijke overdracht van toezichttaken van het Csz naar de NZa. Als onbezoldigd lid van de Commissie Toekomstfinanciering Hoger Onderwijs adviseerde zij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de toekomstige financiering van het hoger onderwijs en onderzoek.  

Wim Sijstermans lid Raad van Bestuur

W. (Wim) Sijstermans, lid raad van bestuur
Wim Sijstermans werkte van 2013 tot 2015 als Chief Technology Officer Rijk voor de Rijksoverheid. In die periode was hij de oprichter en voorzitter van de CTO-Raad. Daarvoor was hij onder andere Chief Information Officer van de Belastingdienst, Schiphol-Group en Sony Nederland en werkte hij bij Shell als Global IT Audit manager. Wim Sijstermans is naast deze functie ook bestuurslid van het College sanering zorginstellingen en lid van de commissie van advies Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (onbezoldigd).

Raad van advies

Prof. dr. D. Ruwaard (voorzitter), prof. dr. P. Meurs, dhr. K. Harms MSc en dr. X. Koolman. De raad van advies adviseert de NZa over strategische beleidsthema's en belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen.

Audit adviescommittee

Dr. P. van der Knaap, drs. H.J. Dikkers en K.E. Engelse. Het audit adviescommittee adviseert de NZa over het audit- en risicomanagementbeleid, de interne bedrijfsvoering en de informatiebeveiliging. 

Meer informatie

Voor meer informatie, lees ons Bestuursreglement, Mandaatbesluit en Klachtenregeling.
Daarnaast hebben we een Reglement Audit Adviescommittee (november 2017) en een Reglement Raad van Advies.