Hal bij de NZa
© IP

Over de NZa

Missie en visie.

De Nederlandse Zorgautoriteit staat voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland. De ambitie is dat in 2025 elke zorgeuro een investering is in de kwaliteit van leven. 

Het is onze ambitie ervoor te zorgen dat alles in de zorg draait om het leveren van meerwaarde voor de patiënt en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

We geven voor het eerst in Nederland meer dan € 100 miljard euro uit aan zorg. We vragen veel van burgers en verzekerden. Het verzekerde pakket staat onder druk en het leveren van zorg is steeds moeilijker vanwege het tekort aan zorgprofessionals en mantelzorgers. 
Om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van goede zorg te blijven garanderen voor de komende 20 jaar zijn ingrijpende maatregelen nodig. Niet alles wat kan, is ook nodig. In onze strategische agenda zetten we daarom in op netwerken dichtbij en rondom de patiënt, alleen doen wat aantoonbaar bijdraagt, intensieve samenwerking en regionale afstemming. 

Om dit te realiseren zet de NZa in op focus en versnelling op 4 strategische speerpunten. U leest hier meer over op onze thema-pagina's.
 

Meer informatie

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …