Aanbestedingen

De NZa voert aanbestedingen uit op de volgende gebieden:
  • Onderzoeken
  • Communicatie
  • Human Resources
  • ICT
  • Facilitaire Zaken

De NZa streeft bij een aanbestedingsprocedure naar een helder en eenduidig proces voor alle betrokken partijen. Leveranciers krijgen dezelfde kansen en aanbiedingen worden beoordeeld op vooraf vastgestelde selectie- en gunningcriteria. Elke leverancier ontvangt dezelfde informatie. Wanneer er vragen gesteld worden over aanbestedingen stuurt de NZa deze vragen en de bijbehorende antwoorden naar alle gegadigden voor een aanbesteding. Een groot deel van de aanbestedingen zal conform Europese Richtlijnen Europees aangeboden worden.


Zie verder