Print

Raad van Bestuur

Wijziging in portefeuilles Raad van Bestuur per 1 april              
 
Vanaf 1 april 2017 is de portefeuilleverdeling van de Raad van Bestuur als volgt:

  • Marian Kaljouw (voorzitter) - Directies Strategie en Regulering
  • René Jansen (lid) - Directies Toezicht & Handhaving en Informatie & Bedrijfsvoering
  • Wim Sijstermans (lid) - Chief Information Officer (CIO)

Door deze nieuwe taakverdeling ontstaat er meer ruimte om de NZa-ambities voor de informatiestrategie te verwezenlijken. Analyses worden ingezet als onderbouwing voor onze regulering en ons toezicht om de belangen van de burger te beschermen. De NZa beschikt over een unieke hoeveelheid data, en daarmee unieke mogelijkheden om die data te benutten: voor de professionalisering van de zorg en ten behoeve van innovatie. Ontwikkeling van technologie, data en ICT biedt kansen om de ontwikkelingen in de zorg goed te kunnen volgen en met vernieuwende oplossingen komen, waardoor er minder regels nodig zijn. Naast een focus op informatie- en databeveiliging hebben verbetering van de datastromen, het beheer daarvan en kwalitatief hoogwaardige analysemethoden prioriteit.

dr. M.J. (Marian) Kaljouw

Marian-Kaljouw

Per 1 juni 2015 is dr. Marian Kaljouw de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Marian Kaljouw heeft een omvangrijke professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg. Ze is werkzaam geweest als verpleegkundige, promoveerde op een proefschrift over 'Behoeften van familieleden van intensive care-patiënten' en was van 2005-2012 bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Ook was zij directeur van de Antoniusacademie van het St. Antonius ziekenhuis en was zij lid van de transitiecommissie sociaal domein.

Marian heeft geen nevenfuncties

drs. R.J.P. (René) Jansen

Rene-Jansen

René Jansen is met ingang van 1 augustus 2015 benoemd tot lid Raad van Bestuur bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

René Jansen is (organisatiekundig) socioloog en heeft brede ervaring in het overheidstoezicht. Van 1998 tot 2009 hield hij zich bezig met het toezicht op mededinging en marktordening en was hij bestuurder bij de NMa, de voorganger van de Autoriteit Consument & Markt. Tot 1 augustus 2015 was hij bestuursadviseur over onder andere toezichtvraagstukken in de zorg, verbonden aan adviesbureau Twynstra Gudde.

Nevenfuncties

W. (Wim) Sijstermans

Wim-S-2

Wim Sijstermans is met ingang van 1 januari 2016 benoemd tot lid Raad van Bestuur bij de NZa.

Sijstermans was van 2013 tot 2015 Chief Technology Officer Rijk met de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, implementatie en instandhouding van een visie op het technologie-aanbod voor de (generieke) ICT van de Rijksoverheid. In die periode was hij de oprichter en voorzitter van de CTO-Raad. De CTO-Raad is verantwoordelijk voor de keuzes en regievoering op de pro-actieve vernieuwing van het dienstenaanbod voor de (generieke) ICT van de Rijksoverheid. Daarvoor was hij o.a. Chief Information Officer van de Belastingdienst, Schiphol-Group en Sony Nederland en werkzaam bij Shell als Global IT Audit manager.

Nevenfuncties
 

Raad van Advies
De Raad van Advies bestaat uit maximaal vijf leden, vergadert minimaal twee keer per jaar en is een onafhankelijk adviseur van de Raad van Bestuur. Zij adviseert over strategische beleidsthema's, de strategische agenda van de NZa en nationale en internationale ontwikkelingen die van belang zijn voor de NZa. De Raad van Bestuur informeert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de adviezen van de Raad van Advies en geeft daarbij aan wat zij met deze adviezen heeft gedaan.

De leden van de Raad van Advies zijn prof. dr. Dirk Ruwaard (voorzitter), prof. dr. Pauline Meurs, Koen Harms MSc en dr. Xander Koolman.

Audit adviescommittee
Het audit adviescommittee bestaat uit maximaal drie leden en adviseert de Raad van Bestuur over het audit- en risicomanagementbeleid, het borgen van de kwaliteit van de financiële bedrijfsvoering en verslaglegging en de beheersing van de processen op het gebied van planning en control, HRM, ICT en informatiebeveiliging. Daarnaast fungeert zij als klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur informeert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de adviezen van het audit adviescommittee en geeft daarbij aan wat zij met deze adviezen heeft gedaan.

Leden van het audit adviescommittee zijn dr. P. van der Knaap, drs. H.J. Dikkers en K.E. Engelse.


Downloads