Online aanvragen en uitwisselen

Op deze pagina vindt u actuele informatie en veelgestelde vragen over het digitaal aanvragen en uitwisselen van gegevens via online portalen van de NZa.

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder Zvw of Wlz

Bent u een nieuwe zorgaanbieder/ZZP-er en nog niet bekend bij de NZa? Meldt u zich dan aan met het online aanmeldformulier nieuwe zorgaanbieder. Daarna ontvangt u van ons inloggegevens waarmee u online uw aanvragen kunt indienen.

Online aanvragen en beschikkingen

Voor verschillende sectoren is het nodig om een formulier bij de NZa in te dienen. Dit gaat meestal via uw account op het NZa-portaal aanvragen.nza.nl. Wanneer u inlogt op dit online portaal kunt u zien welke formulieren en beschikkingen online beschikbaar zijn. Meer specifieke informatie per sector kunt u terugvinden in de zorginhoudelijke dossiers op de website.

Contactgegevens wijzigen
Wilt u uw e-mailadres of andere (contact-)gegevens voor het portaal aanvragen.nza.nl aan laten passen, mail dit dan naar info@nza.nl, onder vermelding van uw NZa-nummer. Wij zullen uw wijziging zo snel mogelijk doorvoeren. 

Langdurige zorg

Meer over de Wlz-formulieren herschikking 2017 en budget 2018 leest u in de toelichtende circulaire die binnenkort wordt gepubliceerd. U kunt op het NZa-portaal de invullen en inzien van de Wlz-formulieren herschikking 2017 en budget 2018;

Zie ook: gebruikershandleiding zorgaanbieders, gebruikershandleiding zorgkantoren.

Beschikbaarheidbijdragen

Alle beschijbaarheidbijdragen die u bij de NZa kunt aanvragen, gaan via het portaal
aanvragen.nza.nl. De aanvraag wordt via dit portaal gedaan en u ontvangt de beschikking ook via het portaal. Er zijn verschillende beschikbaarheidbijdragen zoals 'Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO), 'Traumazorg en Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en (medische) vervolgopleidingen.

(Medische) vervolgopleidingen
Voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen moet u voor 1 oktober een aanvraag voor verlening voor het komende jaar indienen. Voor 1 juni moet u een aanvraag tot vaststelling indienen over het voorgaande jaar. Voor meer informatie, zie: (medische) vervolgopleidingen, handleiding formulier verlening beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2018.

Eerstelijnszorg

Voor de ambulancezorg moet u zowel de opbrengstverrekening als de nacalculatie via het portaal invullen. U ontvangt de beschikkingen ook via het portaal.
Zie: handleiding opgaaf voorlopige opbrengstverrekening ambulancezorg

Geestelijke gezondheidszorg

Het formulier voor de 'Overgangsregeling NHC en NIC' wordt via één van onze portalen ingediend. Let op! Dit formulier moet worden ingediend via het NZa-portaal toegang.nza.nl.

Forensische zorg

Voor de forensische zorg wordt het formulier 'Verrekening van het bedrag van de overgangsregeling NHC en NIC forensische zorg' via één van onze portalen ingediend. Let op! Dit formulier moet worden ingediend via het NZa-portaal aanvragen.nza.nl.

Ziekenhuiszorg

Vanaf 2017 vindt de aanlevering van kostprijsinformatie voor medisch-specialistische zorg plaats via het NZa-portaal (aanvragen.nza.nl). Dit geldt zowel voor de kostprijzen van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten als voor de kostprijzen van zorgactiviteiten voor revalidatiezorg. Deze handleiding biedt uitleg over de werkwijze van het NZa-portaal voor het indienen van deze kostprijsinformatie. In het portaal kunnen ook de in te vullen formulieren en ondersteunende documenten worden gedownload.