Print

Informatielijn

De NZa heeft een informatielijn waar u terechtkunt met vragen over (de uitvoering van) de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

De informatielijn is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op
telefoonnummer 088 - 770 8 770 (lokaal tarief).

U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: info@nza.nl.

Vragen
U kunt onder andere over de volgende onderwerpen vragen stellen bij de informatielijn:

  • tarieven van zorgaanbieders (zoals huisartsen, tandartsen en ziekenhuizen);
  • nota's van zorgaanbieders; 
  • beleidsregels van de NZa; 
  • de rechtmatigheid van declaraties; 
  • de acceptatieplicht door zorgverzekeraars;
  • de informatievoorziening door zorgverzekeraars en zorgkantoren;
  • de rechtmatigheid van de polisvoorwaarden.

Voor vragen over andere aandachtsgebieden en organisaties kunt u de wegwijzer raadplegen.

De informatielijn bemiddelt niet in conflicten tussen patiënten en zorgaanbieders over facturen, maar kan wel de benodigde achtergrondinformatie geven om een dergelijk conflict op te lossen. Ook mengt de NZa zich niet in individuele geschillen tussen een verzekerde en een zorgverzekeraar/zorgkantoor.

Meldingen
Heeft u een melding van mogelijke overtredingen op de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw), door zorgverzekeraars, zorgkantoren of zorgaanbieders? Zie verder Meldpunt.

Klachten over formulieren in de zorg
Klacht over een formulier in de gezondheidszorg? Volg de klachtenprocedure formulieren van de NZa.

De informatielijn


Zie verder