Wat doet de NZa met uw melding?

Na uw melding ontvangt u een ontvangstbevestiging van de NZa.
Iedere melding wordt door de NZa geregistreerd. Vervolgens wordt geanalyseerd of er sprake is van een ongewenste situatie of overtreding.
Niet elke melding leidt tot een actie door de NZa. Dat is afhankelijk van de ernst, de aard en omvang van de melding en of er daadwerkelijk een mogelijke ongewenste situatie bestaat. De NZa komt in actie als het algemeen consumentenbelang in gevaar is, maar treedt niet op bij individuele conflicten. Zie hiervoor ook het stappenplan meldingen.

Stappenplan

De NZa kan geen mededelingen doen over mogelijke onderzoeken die worden gestart naar aanleiding van uw melding, omdat dat het onderzoek mogelijk kan bemoeilijken. Via jaarverslagen of andere rapporten maakt de NZa belangrijke signalen openbaar. De kans bestaat wel dat de NZa contact met u opneemt voor een nadere toelichting op uw melding.


Zie verder