Moeten alle contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders rond zijn half november?

Nee. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben geen deadline waarop de contracten rond moeten zijn. Wel moeten de zorgverzekeraars jaarlijks uiterlijk op 12 november hun polissen en de zorgpremies voor het komende jaar bekend maken.

In de polis en op de website moet duidelijk staan met welke zorgaanbieders er afspraken zijn en hoe hoog de vergoeding is als u toch naar een andere zorgaanbieder gaat. Zorgverzekeraars willen natuurlijk al wel zoveel mogelijk informatie kunnen geven, omdat u anders naar een andere zorgverzekeraar overstapt.

Er zijn zorgverzekeraars die hun contracten rond hebben voor het einde van het jaar. Als u eerder duidelijkheid wilt kunt u ervoor kiezen om over te stappen naar een van deze zorgverzekeraars.