Moet mijn zorgverzekeraar mij de polisvoorwaarden toesturen?

De NZa heeft in artikel 18.2 van de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-010)  opgenomen dat de zorgverzekeraar de polisvoorwaarden en reglementen per post of digitaal moet toesturen.

Om goed te kunnen vergelijken en kiezen moeten (toekomstig) verzekerden toegang hebben tot polisvoorwaarden en reglementen. De zorgverzekeraar moet deze toegang bieden. De zorgverzekeraar is vrij in de manier waarin zij die toegang verzorgt. U kunt uw zorgverzekeraar vragen om de polisvoorwaarden per post te sturen. Het (op voorhand) sturen van de voorwaarden per post is niet verplicht.