Hoe kan ik mij aanmelden voor Zorgbeeld?

Stuur een e-mail naar info@nza.nl o.v.v. ‘contactpersonen Zorgbeeldportaal’. Vermeld daarin de naam en het KVK-vestigingsnummer van uw organisatie, en de e-mailadressen, namen en directe telefoonnummers van één of meer contactpersonen van uw organisatie.