Waarom vraagt de NZa deze data uit?

We zijn voor Zorgbeeld gestart met een data-uitvraag over de druk op de zorg bij de ziekenhuizen, met nadrukkelijk oog voor de druk op de (semi-)acute zorg en kritieke planbare zorg. De volgende stap is meer inzicht te bieden in de toegankelijkheid van de minder urgente planbare zorg. We weten dat deze zorg is afgeschaald als gevolg van de COVID-druk in de ziekenhuizen, maar een actueel inzicht in de toegankelijkheid van zorg ontbreekt. Dit inzicht is, samen met het inzicht dat Zorgbeeld nu al geeft over de druk op de (semi-)acute en kritieke planbare zorg, van belang om te kunnen objectiveren hoe het staat met de toegankelijkheid van de planbare zorg. Daarnaast kan dit inzicht bevorderen dat, ook tijdens de COVID-19 pandemie, de beschikbare capaciteit optimaal kan worden benut om zorg te leveren aan mensen met een (uitgestelde) zorgvraag.

Terug naar Veelgestelde vragen Zorgbeeldportaal