Ik heb een brief ontvangen van de LNAZ waarin staat dat de zorg van urgentieklassen 4 en 5 wordt gestaakt. Moet ik over deze zorg nog steeds gegevens aanleveren in Zorgbeeld?

Ja, we vragen u om deze gegevens te blijven aanleveren, zodat alle betrokken partijen inzicht hebben in de actuele stand van zaken.