Ik lever al wachttijden aan bij de NZa, moet ik dit blijven doen?

Ja, de nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling voor het aanleveren van wachttijdinformatie. U levert voor elke locatie een overzicht met de wachttijden voor behandeling, polikliniekbezoek en diagnostiek aan via het Zorgbeeldportaal. De aanlevering van wachttijden via het Zorgbeeldportaal vervangt per 1 augustus de oude manier van aanleveren.