Hoe is deze wachttijdenregeling tot stand gekomen?

De NZa heeft de afgelopen maanden samen met zorgaanbieders, zorgbemiddelaars en branchepartijen gewerkt aan een nieuwe wachttijdenregeling voor de medisch-specialistische zorg. Een wijziging van de regeling stond op de planning maar door COVID-19 en de inhaalzorg die de komende tijd plaats moet vinden is de nieuwe regeling nog belangrijker.

De vorige regeling wachttijden was niet toereikend voor effectieve zorgbemiddeling. Niet alleen was de frequentie in de vorige regeling te laag (maandelijks), ook was de voorgeschreven methodiek voor de wachttijden voor de categorie behandeling niet actueel genoeg. De regeling wachttijden is daarom op een aantal inhoudelijke punten aangepast; 
• De aanleverfrequentie gaat omhoog naar tweewekelijks;
• Er is een nieuwe methode voor het inzichtelijk maken van behandelingen ontwikkeld;
• Het overzicht met van onderdelen (polikliniek, diagnostiek en behandeling) waarvoor wachttijden worden aangeleverd is geactualiseerd;
• Er is een nieuw aanleverproces via Zorgbeeld vormgegeven.  

Middels verschillende werksessies en een brede pilot hebben zorgaanbieders en zorgbemiddelaars op alle onderdelen met ons meegedacht.