Zijn er regels over de tijd die een tandarts besteed aan bepaalde verrichtingen?

Nee. De prestaties en tarieven van de mondzorg zijn niet gebaseerd op tijd maar op de verrichting die wordt uitgevoerd. Uitzonderingen hier op zijn de codes M01, M02, M03, U05, U25 en U35. Deze codes worden gedeclareerd per 5 minuten. Uw zorgverlener mag alleen de tijd dat u voor de behandeling in de stoel heeft gelegen in rekening brengen. Omdat de tandarts of mondhygiënist de behandeling alleen per tijdblok van 5 minuten in rekening kan brengen wordt de tijd afgerond. Dit betekent dat 7 minuten in de stoel naar beneden wordt afgerond en 8 minuten wordt naar boven afgerond. Op de rekening staat dan tweemaal de code M03.