Hoe registreer ik het verwijderen van placentarest meer dan 6 weken na de bevalling?

Het kan voorkomen dat een vrouw zich 6 weken na de bevalling meldt in hetzelfde ziekenhuis als waar zij bevallen is, met de klacht bloedverlies. Op dit moment wordt hiervoor de diagnose cyclusstoornissen (G11) geregistreerd. Voor deze zorg is de vrouw een eigen risico verschuldigd. Soms blijkt na onderzoek dat het bloedverlies wordt veroorzaakt door een placentarest. De behandeling daarvan hoort bij de geboortezorg en deze zorg valt dan ook niet onder het eigen risico. Daarom geldt er per 1 januari 2019 een nieuwe diagnosecode (K24). Deze code mag alleen geregistreerd worden als de vrouw meer dan 6 weken na de bevalling in dezelfde instelling komt als waar zij is bevallen, voor het verwijderen van een placentarest. Vanaf 1 januari 2020 mag de diagnose cyclusstoornissen (G11) niet meer geregistreerd worden hiervoor.