Wordt het aanleveren van de kostprijzen over 2019 uitgesteld?

Ja. We hebben de deadline voor de aanlevering van de kostprijzen 2019 verplaatst naar 1 december 2020. Een eventueel verzoek voor ontheffing moet u wel uiterlijk 1 augustus 2020 bij ons indienen.