Wordt de deadline voor de budgetaanvraag bij de NZa voor het kwaliteitsbudget 2020 van 1 april uitgesteld?

Ja, deze stellen we uit naar 30 april 2020.