Wordt de deadline voor het aanleveren van de nacalculatie uitgesteld?

Wij begrijpen dat u door de ontwikkelingen rond het coronavirus uw nacalculatie mogelijk niet op tijd bij ons kunt aanleveren. Wij hebben onderzocht of dit sectorbreed speelt. Op dit moment lijken de problemen met name bij zorgaanbieders met een productieafspraak voor het kwaliteitsbudget te spelen. Zij hebben namelijk te maken met een extra verantwoording van het kwaliteitsbudget aan het zorgkantoor waar in de praktijk vertraging is ontstaan door het coronavirus. Daarom kiezen wij ervoor om de deadline voor het aanleveren van de nacalculatie voor zorgaanbieders met een productieafspraak voor het kwaliteitsbudget te verlengen naar 30 juni.

Voor zorgaanbieder zonder een productieafspraak voor het kwaliteitsbudget blijft de oorspronkelijke deadline van 31 mei gelden. Gezien de bijzondere situatie willen we eenmalig een uitzondering maken voor zorgaanbieders die door het coronavirus de nacalculatie niet tijdig kunnen aanleveren. Wij zullen hier coulant mee omgaan.

Wij vragen u het bij ons te melden als u verwacht dat u de deadline van 31 mei 2020 niet kunt halen. U dient daarbij aan te geven wat de reden van het uitstel is en wanneer u verwacht uw gegevens te  kunnen aanleveren. U kunt een verzoek tot uitstel mailen naar info@nza.nl. Op basis van uw melding besluiten wij of we u uitstel geven. Daarover krijgt u van ons een bericht.

U moet het ook tijdig bij het zorgkantoor melden als u afgesproken deadlines niet gaat halen. Wij vragen de zorgkantoren op hun beurt coulant te zijn bij verlenen van uitstel op deadlines die zij met zorgaanbieders zijn overeengekomen.