Wordt de deadline van de beschikbaarheidbijdragen verantwoording 2019 uitgesteld?

Ja, voor onderstaande beschikbaarheidbijdragen is de nieuwe indientermijn vóór 1 juli 2020:

 • Traumazorg door mobiel medisch team met helikopter
 • Spoedeisende hulp en/of acute verloskunde
 • Post mortem orgaanuitname bij donoren
 • Traumazorg voor zover het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen
 • Zorg verleend door het calamiteitenhospitaal
 • Coördinatie traumazorg en regionaal overleg acute zorg
 • Traumazorg door mobiel medisch team met voertuig
 • Gespecialiseerde en derdelijns psychotraumazorg voor zover het gaat om de landelijke kennis en expertisefunctie
 • Acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden
 • Post mortem weefseluitname bij donoren
 • Medische vervolgopleidingen

Voor één beschikbaarheidbijdrage is de nieuwe indientermijn vóór 1 augustus 2020:

 • Gespecialiseerde brandwondenzorg

Haalt u alsnog de uitgestelde termijn niet? U kunt dan een verzoek tot uitstel mailen naar info@nza.nl. Uitstel dient u schriftelijk gemotiveerd vóór het verlopen van de indieningstermijn aan te vragen. Meer informatie leest u in ons nieuwsbericht.