Wie werken er mee aan deze productstructuur?

De NZa werkt samen met organisaties van aanbieders, verzekeraars en patiënten aan het doorontwikkelen van de productstructuur.

Aan de doorontwikkeling werken drie werkgroepen:

  • Een werkgroep ‘Zorginhoud & prestaties’ die zich richt op de vertaling van het model naar de Nederlandse situatie.
  • Een werkgroep ‘Bekostiging & financiering’ die zich bezighoudt met de wijze waarop de bekostiging vormgegeven kan worden.
  • Een werkgroep ‘ICT’ die de applicatie voor de afleiding (de ‘clustertool’) technisch vormgeeft.